Oferta Badań Psychologicznych

Przeprowadzamy badania psychologiczne z zakresu psychologii transportu.

Badania kierowcówWykonujemy badania psychologiczne i lekarskie kandydatów na kierowców wszystkich kategorii, kierowców zawodowych, oraz osobom które w swojej pracy wykorzystują samochód. 

Badania wrażliwości na olśnienie i widzenia zmierzchowego

Badanie w ciemni kabinowej obejmuje sprawdzenie zdolności badanego w zakresie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie.

Badania osób skierowanych przez Starostwo

Przeprowadzamy badania osobom, które utraciły prawa jazdy na skutek przekroczenia 24 punktów karnych, jak i osobom prowadzącym samochód po spożyciu alkoholu.

Badania kierowców

Badania wrażliwości na olśnienie i widzenia zmierzchowego
Badania osób skierowanych przez starostwo

Badania operatorów oraz wszystkich osób skierowanych przez lekarza medycyny pracy.

Badania operatorówWykonujemy badania psychologiczne i lekarskie operatorom każdego sprzętu ciężkiego.Osób skierowanych przez lekarza medycyny pracy

Przeprowadzamy badania psychologiczne w formie konsultacji, jak i skierowanie przez lekarza medycyny pracy.

Badania operatorów
Badania osób skierowanych przez lekarza medycyny pracy

Badania osób starających się o posiadanie broni.

Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni.

 

Wykonujemy badania psychologiczne i lekarskie wszystkich osób, które powinny odbyć badanie zgodnie z  art. 15a ust. 1, 3 i 4     w związku z art. 15g ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214)

Badania pracowników ochrony i zabezpieczenia technicznego.

 

Wykonujemy badania pracowników ochrony, kwalifikowanych pracowników ochrony oraz pracowników zabezpieczenia technicznego.

Badania Strażników Miejskich

 

Badania przeprowadzamy  na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. 2018r. poz. 903) 

Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni.
Badania pracowników ochrony i zabezpieczenia technicznego.
Badania Strażników Miejskich

Badania osób starających się o posiadanie broni.

Badania Inspektorów Transportu Drogowego

 

Wykonujemy badania psychologiczne i lekarskie wszystkich osób, które powinny odbyć badanie zgodnie z  art. 15a ust. 1, 3 i 4     w związku z art. 15g ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214)

Badania Detektywów

 

Wykonujemy badania pracowników ochrony, kwalifikowanych pracowników ochrony oraz pracowników zabezpieczenia technicznego.

Badania Sędziego, Prokuratora, Kuratora, Asesora

 

Badania przeprowadzamy  na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. 2018r. poz. 903) 

Badania Inspektorów Transportu Drogowego
Badania Detektywów
Badania Sędziego, Prokuratora, Kuratora, Asesora
Skip to content